КОНТАКТ

Инспекторат одбране

Гардијска број 7 Београд
Тел. 011/2064-066
Факс: 011/3000-061
Имејл: inspektorat@mod.gov.rs

Лице одређено за заштиту података о личности у Инспекторату одбране је:
Иван Радосављевића
Контакт подаци: 011/2064-752

Имејл: inspektorat@mod.gov.rs