ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор о раду Инспектората одбране налази се на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, на следећем линку: https://informator.poverenik.rs/informator?org=EhvquafLtF5JoE8PL